logotyp
 • image 58
 • image 56
 • image 59

Zápis do 1. tříd

Charakteristika tříd 1. stupně k dispozici zde.

Oznámení o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci se zápis do 1. tříd uskuteční bohužel opět bez dětí.
Ve spolupráci s MČ vám bude k dispozici rezervační systém na webu jakdoskoly.cz
Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné (zpravidla spádové) nebo více základních škol.
K podání žádosti lze využít:

a) osobně do školy v uvedeném termínu (rezervace času na jakdoskoly.cz)

Termín: 7. 4. – 8. 4. 2021 lze odevzdat vyplněnou žádost o přijetí ve vybrané škole

s sebou:

 • vyplněnou a vytištěnou žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy zákonných zástupců nebo s osobním elektronickým podpisem
 • rodný list (nebo jeho kopii – nemusí být úředně ověřená)
 • občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště (případně doklad o trvalém pobytu nebo ověřenou kopii, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu. Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než zákonný zástupce, je nutné doložit trvalý pobyt potvrzením MČ Praha 6)
 • cizinci - cestovní pas a povolení k pobytu 

b) prostřednictvím vaší osobní datové schránky
Žádost lze doručit dne 7. 4. – 8. 4. 2021 v době 0:00–23:59 hod.

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu z evidence nebo registru obyvatel

c) e-mailem s vaším elektronickým podpisem
Žádost lze doručit dne 7. 4. – 8. 4. 2021 v době 0:00–23:59 hod

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu evidence nebo registru obyvatel

d) poštou – ve výjimečných případech např. v případě karantény
Vlastnoručně podepsaná žádost by měla být doručena ve dnech 7. 4. – 8. 4. 21

zaslat:

 • žádost o přijetí (vlastnoručně podepsanou)
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 formou úředně ověřené kopie
 • rodný list postačí pouze v neověřené kopii
 • Do žádosti uveďte způsob předání unikátního registračního kódu (např. e-mail)

(Doporučujeme se přihlásit i na spádovou školu)

Výpis z evidence nebo registru obyvatel, autorizovanou konverzi dokumentů a případné zřízení datové schránky je možné zajistit na úřadě městské části po předchozím objednání na tel. čísle 775 883 975.

Informace o zápisu do 1. třídy

 

Výsledky o přijetí žáků do budoucích 1. tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Přijatí žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno u zápisu.

Předpokládaný počet přijatých dětí je 75, z důvodu celkové kapacity školy

Pokyny k zápisům jsou jednotné pro všechny základní školy Prahy 6.


Mgr. Helena Patáková
ředitelka školy

Další informace

Otevření školy 12. 4. 2021

Důležitá data

Provoz školy:
7:15 - 16:00 hod

Provoz MŠ omezen
7:00 - 15:00 hod

návštěvy pouze po předchozí dohodě

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy