logotyp
 • image 58
 • image 56
 • image 59

Aktuality

Ředitelství školy vyhlašuje veřejnou soutěž na podnájem tenisových kurtů a přilehlého zázemí :6. třída - rozšířená výuka AJ


Rozhodnutí o přijetí žáka z jiné školy je možné vydat  pouze na základě osobně podané žádosti o přestup v termínu 7.7. - 10.7. 2020.


Čipy a čipový systém

Vážení rodiče,příští školní rok 2020/2021 ...
Více informací

Vrácení přeplatku stravného ŠJ

Přeplatek stravného se vrací žákům, kteří ukončí školní docházku, nebo odchází na jinou školu. U žáků, kteří pokračují v docházce následující školní rok, se přeplatky na konci školního roku vracejí pouze na žádost rodičů (telefonicky nebo SMS). Nevrácené přeplatky se převádějí na příští školní rok.

Změna platby za stravné ve školní jídelně pro školní rok 2020/2021

Vzhledem ke zvyšování cen potravin a nutnosti dodržovat spotřební koš dle vyhlášky 107/2005 k zajištění správné výživy dochází ke zvýšení ceny za stravování od 1. 9. 2020 následovně:

MŠ 3-6 let - 38,-; měsíční trvalý příkaz 760,-
MŠ 6-7 let - 42,-; měsíční trvalý příkaz 840,-

ZŠ 7-10 let - 30,-; měsíční trvalý příkaz 600,-
ZŠ 11-14 let - 32,-; měsíční trvalý příkaz 640,-
ZŠ 15 let - 33,-; měsíční trvalý příkaz 660,-

Doplňovací přijímací řízení 6. třída

Doplňovací přijímací řízení 6. třídaVážení návštěvníci,
vzhledem k tomu, že se díky úspěšnému přijímacímu řízení na gymnázia uvolnilo několik míst, vyhlašujeme doplňovací řízení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.


Organizace předávání vysvědčení 30. 6. 2020

Veškeré informace jsou k dispozici na IŽK po přihlášení a zároveň jsou odeslány třídními učiteli na e-maily rodičů.Vratka uhrazeného školného - Mateřská škola, školní družina a školní klub

Pošli aktovku dál

Pošli aktovku dálPodpořte projekt "Pošli aktovku dál". Více informací zde.


Prosíme rodiče , aby informovali školu o přijetí na gymnázium z 5. a 7. ročníků co nejdříve.

Závěr školního roku 2019/2020

Předání vysvědčení proběhne 30. 6. 2020 po ...
Více informací

2. stupeň od 8. 6.

Od pondělí 8. 6. 2020 je žákům 2. stupně ...
Více informací
1. června 2020 otevíráme hřiště veřejnosti - více informací najdete v sekci Hřiště, škola - podnájmy

Žákovský manuál pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

1. Příchod žáků do školyŽáci vstupují do školy ...
Více informací


Děti přijaté do MŠ a ZŠ Věry Čáslavské  pro školní rok 2020/ 2021:

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si zákonný zástupce osobně vyzvedne v kanceláři školy v době od 8.00 do 9.00 a od 14.00 do 16.00.Čestné prohlášení jsou žáci povinni odevzdat v den nástupu do školy!!


Přihlášky  do školních skupin žáků 1. stupně,  zasílejte do 18. 5. 2020 třídním učitelům. 

 • Dopolední program je  8.00 - 12.00 a odpolední od 12.00 do 16.00 hod denně. - dopolední část je orientační v závislosti na čase oběda jednotlivých skupin - bude upřesněno.
 • Každá skupina bude mít přidělený svůj harmonogram dne - Příchod, přestávku, pobyt venku, obědy - vše bude organizováno pedg. pracovníky školy.
 • Výuka nebude probíhat dle rozvrhu, ale v blocích jednotlivých činností zvolených pedg. pracovníkem.
 • Používání ústenek ve třídě bude na rozhodnutí jednotlivého vyučujícího. Ve společných prostorách je nošení ústenek povinné.
 • Složení školních skupin bude uzavřené, žák nebude moci skupiny měnit. Školní skupina může být složena z žáků různých ročníků.
 • Kritériem pro zařazení do školní skupiny bude doba pobytu žáka ve škole.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby.
 • Žák musí být vybaven dvěma rouškami v sáčku z domova.
 • Čas strávený ve škole bude stále v jedné neměnné místnosti (žáci nebudou přecházet ani do heren školní družiny.
 • Odpolední účast ve školní skupině bude přednostně poskytnuta z organizačních důvodů pouze žákům 1. až 3. ročníku. Žákům budou poskytnuty během pobytu ve škole hygienické prostředky (mýdlo, dezinfekce, jednorázové ručníky).
 • Žáci budou seznámeni s hygienickými pravidly první den nástupu do školy. Každé ráno bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem -  při zdravotních potížích má zákonný zástupce povinnost okamžitě vyzvednout žáka.


.
Žákovský manuál - pravidla pohybu ve škole pro žáky 9. tříd

1. Příchod žáků do školy

 • Žáci vstupují do školy individuálně. Vstup do školy bude umožněn v 7.40.
 • Před vstupem do učebny si umyje ruce a provede jejich desinfekci.
 • Šatny jsou uzavřeny -  za příznivého počasí se žáci přezouvat nebudou, v opačném případě tak učiní před vstupem do učebny.
 • V učebně zaujme určené místo (jeden žák v lavici, odstupy 1,5 – 2m).

2. Organizace výuky

 • Žáci budou rozděleni do max. 15 členných skupin, jejichž složení se po celou dobu výuky nebude měnit.
 • Pravidla nošení roušek při výuce stanovuje vyučující.
 • Výuka nebude probíhat dle rozvrhu, ale ve dvou 90minutových blocícch s 30 minutovou přestávkou. 
 • Po skončení výuky žáci individuálně opouštějí budovu školy, neshlukují se před školou a odcházejí domů.

3. Hygienická opatření

 • Na toaletu odcházejí žáci individuálně nejlépe v průběhu výuky. Poté provedou důkladné umytí a desinfekci rukou.
 • Přestávku tráví mimo výukovou učebnu – pohybují se v rozestupech pouze v patře, kde probíhá výuka.

4. Stravování od 25. 5. 2020

 • Přihlášení žáci odcházejí po skončení výuky na oběd.
 • Stravu vydávají zaměstnanci školní jídelny.
 • Žák konzumuje stravu na místě určeném, vždy s dodržením bezpečných rozestupů.

5. Zdravotní opatření

 • Žák se pohybuje po škole výhradně s rouškou s výjimkou konzumace oběda a stanoví – li vyučující jinak.
 • Každý žák je povinen mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na čistou a použitou roušku.
 • V případě, že se u žáka v průběhu dne projeví příznaky známé pro COVID-19, bude žák umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí.
 
Od 11. 5. 2020 bude umožněn přístup žáků 9. tříd ke konzultacím na přijímací zkoušky dle stanoveného rozvrhu jednotlivých skupin.
Vždy v úterý, středa a čtvrtek od 8.00 do 12.00 

Nutné potvrdit svoji účast do 7. 5. 2020 pro včasnou tvorbu skupin a učebních plánů. 

Při příchodu do školy je žák povinnen  předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.Informace k otevírání MŠ najdete v sekci Mateřská škola

Zápisové lístky již přijatých žáků 9. tříd budeme vydávat v pondělí a ve středu 8.00 - 10.00 hodin v ředitelně nebo po telefonické domluvě. 

.


Prodlužujeme termín odevzdání přihlášek do 6. tříd až do15. 5. 2020.

Termíny rozřazovacích testů :
Do třídy s rozšířenou výukou AJ - ONLINE         21. 5. 2020
Do sportovních programů -  sportovní část       10.6. a 11.6. 2020
Do sportovních programů byly zrušeny testy studijních předpokladů. 

Všechny podrobné informace k testům Vám budou sděleny individuálně.

Klub mladého diváka

Klub mladého diváka ukončil v tomto školním roce předčasně svou činnost. Poměrná částka za ...
Více informací


ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY)pokud  budete ...
Více informací


Technická podpora - IŽK
IŽK ...
Více informací
V případě, že si potřebujete vyzvednout pomůcky ze školní skříňky, můžete tak učinit  ve středu a pátek v 8.00.


Vzhledem k vyhlášení  karantény, je budova školy uzavřena.


11. 3. 2020 Mateřská škola bude od pátku uzavřena

Ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 6 č.1330/20 a ve znění zákona č.561/2004 Sb.a ...
Více informací

11. 3. Samostudium

Z důvodu prodloužení uzavření školy (plánované zatím minimálně do 20. 3.) prosíme rodiče o ...
Více informací

10. 3 . 2020 Mimořádné opatření - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. ...
Více informací

6. 3. 2020 - Nejnovější doporučení a opatření krizového štábu Prahy 6

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc ...
Více informací

Omezení provozu školy

Vzhledem ke každodenně se měnícímu vývoji stituace kolem výskytu koronaviru COVID - 19 škola ...
Více informací

Prvňáčkem na zkoušku - ZRUŠENO

Vážení návštěvníci,
vzhledem k přijatým hygienýckým opatřením je akce Prvňáčkem na zkoušku do odvolání zrušena, včetně dnešního termínu (4. 3.).

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Hrátky s počítačem - ZRUŠENO

Vážení návštěvníci,
vzhledem k přijatým hygienýckým opatřením je akce Hrátky s počítačem zrušena. O případném náhradním termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Výsledky voleb do Školské rady

Dne 21. ledna proběhly volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Více informací

Prezentace programu Toscool

Prezentace programu Toscool

ACHTÍK

 K  31.10. 2019 jsme nuceni ukončit pronájem sportovišť  z důvodu ukončení podnájmu současného ...
Více informací

Barevný týden ve škole

Podpořte svoji školu v projektu www.hrdaskola.cz a zapojte se do barevného týdne !

Více informací

Školní klub

Aktuální nabídka kroužků školního klubu zde. ...
Více informací

Čestné prohlášení MŠMT

Čestné prohlášení MŠMTČestné prohlášení MŠMT

Další informace

Důležitá data

Provoz školy
červenec - srpen 2020
Po - Pá 9.00 - 14.00
(po předchozí tel. domluvě
na tel. 722 682 206)

Aktivní město

obrázek

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Zástupkyně pro 1. stupeň, ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová


Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223
mobil: 722 682 206
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Interreg central
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy