Aktuality

Žákovský manuál pro 1. stupeň od 25. 5. 2020


1. Příchod žáků do školy

 • Žáci vstupují do školy ve skupině v uvedený čas a uvedeným vchodem, řídí se pokyny zaměstnanců školy.
 • Před vstupem do učebny si umyje ruce a provede jejich desinfekci.
 • Šatny jsou uzavřeny -  za příznivého počasí se žáci přezouvat nebudou, v opačném případě tak učiní před vstupem do učebny.
 • V učebně zaujme určené místo (jeden žák v lavici, odstupy 1,5 – 2m).

2. Organizace výuky

 • Žáci budou rozděleni do max. 15 členných skupin, jejichž složení se po celou dobu výuky nebude měnit.
 • Pravidla nošení roušek při výuce stanovuje vyučující.
 • Výuka nebude probíhat dle rozvrhu, ale v aktivitách dle rozhodnutí učitele a za dodržení harmonogramu pro danou skupinu. 
 • Po skončení výuky žáci, kteří odcházejí před obědem individuálně opouštějí budovu školy, neshlukují se před školou a odcházejí domů.
 • Ostatní se řídí pokyny učitele

3. Hygienická opatření

 • Na toaletu odcházejí žáci se souhlasem učitele, nejlépe v průběhu výuky. Poté provedou důkladné umytí a desinfekci rukou.
 • Přestávku tráví mimo výukovou učebnu.

4. Stravování od 25. 5. 2020

 • Stravu vydávají zaměstnanci školní jídelny.
 • Žák konzumuje stravu na místě určeném, vždy s dodržením bezpečných rozestupů.
 • Řídí se pokdyny zaměstnanců školy.

5. Zdravotní opatření

 • Žák se pohybuje po škole výhradně s rouškou s výjimkou konzumace oběda a stanoví – li vyučující jinak.
 • Každý žák je povinen mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na čistou a použitou roušku.
 • V případě, že se u žáka v průběhu dne projeví příznaky známé pro COVID-19, bude žák umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí.

HARMONOGRAM SKUPIN - o zařazení do skupiny Vás informuje třídní učitel. Děti přijaté do MŠ a ZŠ Věry Čáslavské  pro školní rok 2020/ 2021:

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si zákonný zástupce osobně vyzvedne v kanceláři školy v době od 8.00 do 9.00 a od 14.00 do 16.00.Čestné prohlášení jsou žáci povinni odevzdat v den nástupu do školy!!


Přihlášky  do školních skupin žáků 1. stupně,  zasílejte do 18. 5. 2020 třídním učitelům. 

 • Dopolední program je  8.00 - 12.00 a odpolední od 12.00 do 16.00 hod denně. - dopolední část je orientační v závislosti na čase oběda jednotlivých skupin - bude upřesněno.
 • Každá skupina bude mít přidělený svůj harmonogram dne - Příchod, přestávku, pobyt venku, obědy - vše bude organizováno pedg. pracovníky školy.
 • Výuka nebude probíhat dle rozvrhu, ale v blocích jednotlivých činností zvolených pedg. pracovníkem.
 • Používání ústenek ve třídě bude na rozhodnutí jednotlivého vyučujícího. Ve společných prostorách je nošení ústenek povinné.
 • Složení školních skupin bude uzavřené, žák nebude moci skupiny měnit. Školní skupina může být složena z žáků různých ročníků.
 • Kritériem pro zařazení do školní skupiny bude doba pobytu žáka ve škole.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby.
 • Žák musí být vybaven dvěma rouškami v sáčku z domova.
 • Čas strávený ve škole bude stále v jedné neměnné místnosti (žáci nebudou přecházet ani do heren školní družiny.
 • Odpolední účast ve školní skupině bude přednostně poskytnuta z organizačních důvodů pouze žákům 1. až 3. ročníku. Žákům budou poskytnuty během pobytu ve škole hygienické prostředky (mýdlo, dezinfekce, jednorázové ručníky).
 • Žáci budou seznámeni s hygienickými pravidly první den nástupu do školy. Každé ráno bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem -  při zdravotních potížích má zákonný zástupce povinnost okamžitě vyzvednout žáka.


.
Žákovský manuál - pravidla pohybu ve škole pro žáky 9. tříd

1. Příchod žáků do školy

 • Žáci vstupují do školy individuálně. Vstup do školy bude umožněn v 7.40.
 • Před vstupem do učebny si umyje ruce a provede jejich desinfekci.
 • Šatny jsou uzavřeny -  za příznivého počasí se žáci přezouvat nebudou, v opačném případě tak učiní před vstupem do učebny.
 • V učebně zaujme určené místo (jeden žák v lavici, odstupy 1,5 – 2m).

2. Organizace výuky

 • Žáci budou rozděleni do max. 15 členných skupin, jejichž složení se po celou dobu výuky nebude měnit.
 • Pravidla nošení roušek při výuce stanovuje vyučující.
 • Výuka nebude probíhat dle rozvrhu, ale ve dvou 90minutových blocícch s 30 minutovou přestávkou. 
 • Po skončení výuky žáci individuálně opouštějí budovu školy, neshlukují se před školou a odcházejí domů.

3. Hygienická opatření

 • Na toaletu odcházejí žáci individuálně nejlépe v průběhu výuky. Poté provedou důkladné umytí a desinfekci rukou.
 • Přestávku tráví mimo výukovou učebnu – pohybují se v rozestupech pouze v patře, kde probíhá výuka.

4. Stravování od 25. 5. 2020

 • Přihlášení žáci odcházejí po skončení výuky na oběd.
 • Stravu vydávají zaměstnanci školní jídelny.
 • Žák konzumuje stravu na místě určeném, vždy s dodržením bezpečných rozestupů.

5. Zdravotní opatření

 • Žák se pohybuje po škole výhradně s rouškou s výjimkou konzumace oběda a stanoví – li vyučující jinak.
 • Každý žák je povinen mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na čistou a použitou roušku.
 • V případě, že se u žáka v průběhu dne projeví příznaky známé pro COVID-19, bude žák umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí.
 
Od 11. 5. 2020 bude umožněn přístup žáků 9. tříd ke konzultacím na přijímací zkoušky dle stanoveného rozvrhu jednotlivých skupin.
Vždy v úterý, středa a čtvrtek od 8.00 do 12.00 

Nutné potvrdit svoji účast do 7. 5. 2020 pro včasnou tvorbu skupin a učebních plánů. 

Při příchodu do školy je žák povinnen  předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.Informace k otevírání MŠ najdete v sekci Mateřská škola

Zápisové lístky již přijatých žáků 9. tříd budeme vydávat v pondělí a ve středu 8.00 - 10.00 hodin v ředitelně nebo po telefonické domluvě. 

.


Prodlužujeme termín odevzdání přihlášek do 6. tříd až do15. 5. 2020.

Termíny rozřazovacích testů :
Do třídy s rozšířenou výukou AJ - ONLINE         21. 5. 2020
Do sportovních programů -  sportovní část       10.6. a 11.6. 2020
Do sportovních programů byly zrušeny testy studijních předpokladů. 

Všechny podrobné informace k testům Vám budou sděleny individuálně.

Klub mladého diváka

Klub mladého diváka ukončil v tomto školním roce předčasně svou činnost. Poměrná částka za ...
Více informací


ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY)pokud  budete ...
Více informací


Technická podpora - IŽK
IŽK ...
Více informací
V případě, že si potřebujete vyzvednout pomůcky ze školní skříňky, můžete tak učinit  ve středu a pátek v 8.00.


Vzhledem k vyhlášení  karantény, je budova školy uzavřena.


11. 3. 2020 Mateřská škola bude od pátku uzavřena

Ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 6 č.1330/20 a ve znění zákona č.561/2004 Sb.a ...
Více informací

11. 3. Samostudium

Z důvodu prodloužení uzavření školy (plánované zatím minimálně do 20. 3.) prosíme rodiče o ...
Více informací

10. 3 . 2020 Mimořádné opatření - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. ...
Více informací

6. 3. 2020 - Nejnovější doporučení a opatření krizového štábu Prahy 6

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc ...
Více informací

Omezení provozu školy

Vzhledem ke každodenně se měnícímu vývoji stituace kolem výskytu koronaviru COVID - 19 škola ...
Více informací

Prvňáčkem na zkoušku - ZRUŠENO

Vážení návštěvníci,
vzhledem k přijatým hygienýckým opatřením je akce Prvňáčkem na zkoušku do odvolání zrušena, včetně dnešního termínu (4. 3.).

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Hrátky s počítačem - ZRUŠENO

Vážení návštěvníci,
vzhledem k přijatým hygienýckým opatřením je akce Hrátky s počítačem zrušena. O případném náhradním termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Výsledky voleb do Školské rady

Dne 21. ledna proběhly volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Více informací

Prezentace programu Toscool

Prezentace programu Toscool

"Achtík" - Ukončení smlouvy o podnájmu provozovatele

Vzhledem k ukončení nájmu provozovatele "Achtíku" jsme nuceni ukončit pronájem sportovišť k 31. ...
Více informací

Barevný týden ve škole

Podpořte svoji školu v projektu www.hrdaskola.cz a zapojte se do barevného týdne !

Více informací

Školní klub

Aktuální nabídka kroužků školního klubu zde. ...
Více informací

Další informace

Důležitá data

18. 5. 2020
Odevzdávání zápisových lístku do MŠ a 1. třídy ZŠ

21. 5. 2020
Online testy AJ do 6. třídZprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková


Statutární zástupkyně
a zástupkyně pro 1. stupeň, ŠD:
Mgr. Hana Vávrová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová
tel.: 739 833 977

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

Telefon:
(+420) 235 361 223
mobil: 722 682 206
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
obrázek
USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy