Aktuality

Technická podpora - IŽK

IŽK najdete několika způsoby, nejjednodušší je ...
Více informací
V případě, že si potřebujete vyzvednout pomůcky ze školní skříňky, můžete tak učinit  ve středu a pátek v 8.00.


Vzhledem k vyhlášení  karantény, je budova školy uzavřena.Kontaktovat nás můžete na tel. 722 682 206 


.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO/DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY)

pokud  budete potřebovat pro svého zaměstnavatele potvrzení školy  o jejím uzavření, najdete formulář k předvyplnění pod tímto textem.

Žádosti Vám potvrdíme v kanceláři školy  od 8.00 do 10.00. 

.
 

11. 3. 2020   Mateřská škola bude od pátku uzavřena

V
e smyslu usnesení Rady městské části Praha 6 č.1330/20 a ve znění zákona č.561/2004 Sb.a §3odst.2vyhlášky č.14/2005Sb. o předškolním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušujeme provoz mateřské školy  od pátku 13. 3. 2020 do odvolání.

.

11. 3. Samostudium

Z důvodu prodloužení uzavření školy (plánované zatím minimálně do 20. 3.) prosíme rodiče o spolupráci s učiteli a kontrolu dodržování jejich pokynů k domácímu vzdělávání. 
V pondělí Vás budeme informovat jak bude výuka probíhat v následujících dnech.

-


10. 3 . 2020   Mimořádné opatření - UZAVŘENÍ ŠKOLY


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:    
            
                   uzavření základních škol od 11. 3. 2020 do odvolání.I nadále sledujte media a webové stránky školy !

.

6. 3. 2020 - Nejnovější doporučení a opatření krizového štábu Prahy 6

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

- během víkendu budou všechny školky a školy preventivně opět uklizeny virucidními prostředky
- ČVUT dodá Praze 6 100 litrů desinfekčního gelu vlastní výroby pro sociální pracovníky
- již přijatá opatření zůstávají v platnosti
- platí i vydaná doporučení
- doporučení platí i pro vysoké a soukromé školy

7. 3. 2020

Pro děti, které nemohou zůstat doma, zůstává škola v provozu, a to včetně MŠ, školní družiny a jídelny.

V pondělí třídní učitelé zajistí všem nepřítomným žákům materiály k samostudiu a sdělí informace k průběhu výuky.

Výuka bude v týdnu od 9. 3.  do 13. 3. krácena do 12.35 (nebo ukončena dle rozvrhu v 11.40). Školní družina je v provozu.

Obědy budou odhlášeny - prosíme netelefonujte paní hospodářce !

Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím i nadále webové stránky školy a stránky Krizového štábu Prahy 6.


.

Omezení provozu školy

Vzhledem ke každodenně se měnícímu vývoji stituace kolem výskytu koronaviru COVID - 19 škola respektuje pokyny zřizovatele, tj. členů Rady městské části Praha 6. 

Z preventivních důvodů
škola s okamžitou platností ruší všechny skupinové aktivity, rodičovské schůzky, výjezdy mimo školu, divadla,  plánovaná sportovní utkání apod. - do odvolání.
(Výuka zůstává beze změny)

Dále jsou do odvolání omezené všechny pronájmy a mimoškolní aktivity tak, aby bylo zamezeno setkávání dospělých a cizích osob s dětmi ve škole. 

O případných změnách Vás budeme informovat.

Prvňáčkem na zkoušku - ZRUŠENO

Vážení návštěvníci,
vzhledem k přijatým hygienýckým opatřením je akce Prvňáčkem na zkoušku do odvolání zrušena, včetně dnešního termínu (4. 3.).

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Hrátky s počítačem - ZRUŠENO

Vážení návštěvníci,
vzhledem k přijatým hygienýckým opatřením je akce Hrátky s počítačem zrušena. O případném náhradním termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
v souvislosti s vývojem situace kolem nového koronaviru Covid - 19, Vám doporučujeme sledovat aktualizované informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice hlavního města Prahy a řídit se jejich pokyny v oblasti prevence před nákazou.

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu:
http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví - Otázky a odpovědi:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html        


V rámci preventivních opatření provozu školy doporučujeme zejména s ohledem na návrat  žáků a dětí z jarních prázdnin strávených v rizikových oblastech v zahraničí, v případě projevů symptomů (teplota nad 38 stupňů C, kašel nebo potíže s dýcháním), respektovat doporučení Ministerstva zdravotnictví (zůstat doma, telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře - podat informace o svém zdravotním stavu a pobytu v rizikové oblasti). 

Letáky s doporučeními

Výsledky voleb do Školské rady

Dne 21. ledna proběhly volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Více informací

Prezentace programu Toscool

Prezentace programu Toscool

"Achtík" - Ukončení smlouvy o podnájmu provozovatele

Vzhledem k ukončení nájmu provozovatele "Achtíku" jsme nuceni ukončit pronájem sportovišť k 31. ...
Více informací

Barevný týden ve škole

Podpořte svoji školu v projektu www.hrdaskola.cz a zapojte se do barevného týdne !

Více informací

Školní klub

Aktuální nabídka kroužků školního klubu zde. ...
Více informací

Další informace

Důležitá data

Zprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková


Statutární zástupkyně
a zástupkyně pro 1. stupeň, ŠD:
Mgr. Hana Vávrová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová
tel.: 739 833 977

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

Telefon:
(+420) 235 361 223
mobil: 722 682 206
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
obrázek
USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy