Regionální konference žákovských parlamentů - 1 (2)
www.petrinyjih.cz