logotyp
 • image 58
 • image 56
 • image 59

Zápis do 1. třídy

Školní rok 2021 /2022

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 se bude v celé Praze 6 konat v termínu 7. - 8. 4. 2021. 
Všechny informace k zápisu, včetně kritérií a počtu přijímaných dětí zveřejníme zde na konci ledna 2021.
Školní rok 2020 /2021

Registrační systém bude spuštěn 6. 4. 2020 na www.jakdoskoly.cz  


KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 

1. Trvalé bydliště ve školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol).

2. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6 – starší sourozenec je žákem školy.

3. Trvalé bydliště na území MČ Praha 6.

4. Trvalé bydliště na území HM Prahy – starší sourozenec je žákem školy.

5. Trvalé bydliště na území HM Prahy.

6. Ostatní zájemci. 

Výsledky o přijetí žáků do budoucích prvních tříd budou zveřejněny  na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy školy. Přijatí žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, kterému není šest let v daném termínu, a přesto zákonný zástupce dítěte žádá o přijetí dítěte do školy, musí doložit tyto dokumenty: 

1. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dítě narozené od září do konce prosince)

2. Doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření odborného lékaře (dítě narozené od ledna na konce června) 

V případě převisu zájemců – zapsaných dětí, proběhne transparentní losování v následujících dnech po zápisu v prostorách školy za přítomnosti vedení školy,   zátupců rady školy a MČ Prahy 6. 

DESATERO PRVŇÁČKA 

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Třídy šk. roku 2020 / 2021:

Bilingvní třída -  předměty vyučované v angličtině i češtině - matematika, prvouka - přírodověda, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika

Sportovní třída -  3  hodiny tělesné výchovy vyučované kvalifikovanými pedagogy

Všeobecná třída (běžná)

Další informace

Důležitá data

Provoz školy :

7.30 - 16.00hod.
po telefonické domluvě

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, Dis.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy