logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

6. třídy - rozřazovací řízení


Školní rok 2021 /2022

Informace k rozřazovacím řízením a přijímání žáků do 6. ročníku zveřejníme na konci ledna 2021.
Přihlášky  a zápisové lístky  na SŠ si mohou zákonní zástupci vyzvednout na vrátnici školy od 1. února 2021.Školní rok 2020 /2021

Výsledky rozřazovacích pohybových testů:


Žáci budou do 6. tříd zařazeni na základě rozhodnutí ředitelky školy, s přihlédnutím k výsledkům testů nebo žádosti o přestup na naši školu.
Zákonní zástupci se dostaví osobně ve dnech

18. června 2020  v  12.00 - 17.00,  19. června 2020 v 8.00 - 16.00  k převzetí rozhodnutí. (platí pro žáky z jiné školy)


Změna v nabízených studijních programech 


Z důvodu současně situace vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření, byl projekt sportovních tříd ve spolupráci se spolkem "Trenéři ve škole" pozastaven.

V rámci tohoto projektu byl nabízen program pro 6. třídu - rozšířená výuka tělesné výchovy s 8 hodinami tělesné výchovy týdně. 


Škola tak byla nucena na tuto situaci reagovat v rámci svých kapacit.

Program rozšířené výuky tělesné výchovy otevřeme s 5 hodinami tělesné výchovy a sportovních činností.  Info k jednotlivým programům naleznete v popisu kriterií pro přijetí.Přihláška 6. třídy

Přihláška 6. třídyPřihláška 6. třídyKritéria přijímání a zařazení žáků do 6. třídVzhledem k mimořádným opatření, avizované rozřazovací řízení dne 23. 4. 2020  je zrušené.


Termín 21. 5. 2020 zatím ponecháváme v platnosti. O změnách Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení

Termíny rozřazovacího řízení

  1. kolo 23. 4. 2020 -      ZRUŠENO
  2. kolo 21. 5. 2020 -      pro třídu s rozšířenou výukou  AJ  ONLINE
  3. 10. 6.  a  11. 6. 2020   sportovní programy  - sportovní část Zájemci obdrží přesně stanovený čas zkoušky sportovní části. Test studijních předpokladů byl zrušen.  

 Ve školním roce 2020-2021 nabízíme tyto programy:

Program rozšířená výuka anglického jazyka

Výuka  anglického jazyka a konverzace  rodilým mluvčím a výuka nejazykových předmětů s využitím anglického jazyka jako prostředku komunikace v tandemu s rodilým mluvčím. (dějepis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství)

Program rozšířená výuka tělesné výchovy 

2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny sportnovních činností  týdně, vedené kvalifikovanými pedagogy - především jednooboráři (studium, úpoly, gymnastika, atletika, hry, bruslení, lyžování)

Program rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na atletiku

2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny pro 6. a 7.třídu sportovních činností a 2 hodiny sportovnich činností pro 8. a 9. třídu týdně, odpoledne atletická příprava (2x 6. -7. třída, 3x 8. – 9. třída) , atletická soustředění, atletické závody

 Žáci, kteří nemají zájem o program se zaměřením, postupují do všeobecné třídy podle uvedených kritérií.

 Program všeobecný

(informační a komunikační technologie a základy administrativy, nebo anglická konverzace)

Kritéria pro rozřazovací řízení

Program všeobecný

1. žák naší školy

2. žák s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

3. žák s trvalým bydlištěm na území Prahy 6, sourozenec žákem školy ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

4. žák s trvalým bydlištěm na území Prahy 6

5. žák s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy, sourozenec žákem školy ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

6. žák s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy

7. ostatní zájemci

Při rovnosti kritérií bude o přijetí rozhodovat losování.  

Program rozšířená výuka anglického jazyka

Rozřazovací test z anglického jazyka a test všeobecných  studijních předpokladů


Program rozšířená výuka tělesné výchovy 

Bodové hodnocení uchazečů z pohybové a vědomostní části

 

Pohybová část:

50 m sprint z polovysokého startu na povel

Skok daleký z místa

Hod medicinbalem 2 kg

Akrobatická řada (kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou)

1000 m vytrvalostní běh

Vědomostní část:

Test všeobecných studijních předpokladů


Program rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na atletiku

Bodové hodnocení uchazečů z pohybové a vědomostní části

 

Pohybová část:

50 m sprint z polovysokého startu na povel

Skok daleký z místa

Hod medicinbalem 2 kg

Akrobatická řada (kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou)

1000 m vytrvalostní běh

Vědomostní část:

Test všeobecných studijních předpokladů

 

Termín pro odevzdání všech přihlášek do jednotlivých programů je do 20. 4. 2020.

Další informace

Důležitá data

Provoz školy :

7.30 - 16.00hod.
po telefonické domluvě

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, Dis.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy